Mål 1: ingen fattigdom
Mål 2: ingen hunger
Mål 5: jämställdhet
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 14: hav och marina resurser