Rätt att leka
6-9 år
Rätt till privatliv
6-9 år
Barns lika värde
6-9 år
Föräldrarnas ansvar
6-9 år
Rätt till utbildning
6-9 år
Rätt till trygghet
6-9 år
Religionsfrihet
6-9 år
Rätt till fritid
6-9 år
Barnets bästa
6-9 år