seriesimage

UR Samtiden - PMS-dagen 2019

Föreläsningar och diskussioner kring PMS och PMDS. Inspelat den 28 maj 2019 på Göteborgs universitet. Arrangörer: föreningarna Bättre än de flesta och Mensen.