seriesimage

UR Samtiden - Migrationens positiva och dynamiska effekter

Statsmakten och viss forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? Hur kan strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Två föreläsningar vill visa på de positiva effekterna av invandringen i Sverige. Inspelat den 3 maj 2019 på Campus Valla, Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.