seriesimage

Kjell i Returlandet

Om du sorterar dina sopor rätt så blir det väldigt lite kvar. Plast, glas, papper, batterier, textil, elektronik, metall och farligt avfall är några exempel på vad du kan sortera ut. Men vad händer när man sorterat och vart tar allt vägen? Kjell och hans vän Ture Retur sorterar sina sopor och följer med skräpet till de olika återvinningsstationerna för att undersöka saken.