seriesimage

UR Samtiden - Fokus på grund- och gymnasiesärskolan

Föreläsningar och samtal om pedagogiska frågor på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inspelat den 29 oktober 2019 på UR, Stockholm. Arrangör: UR.