Till huvudinnehåll
seriesimage

Filmer från ett svunnet Singapore

Vi ser arkivfilmer och unika amatörfilmer inspelade från det tidiga 1900-talet fram till andra halvan av 1900-talet. Den multikulturella nationen har vuxit från det koloniala Brittiska styret till självständighet under 1960-talet. Vi möter historiker och filmare och släktingar till de som gjort amatörfilmer som nu fått historiskt värde

Programbild

En multikulturell smältdegel

Vi möter det tidiga 1900-talets Singapore. I journalfilmer kan man se hur man tillverkar ananas på burk, översvämningar och dåvarande vardagliga händelser som nu har historiskt intresse. Amatörfilmare har dokumenterat överklassens levnadsvanor i skarp kontrast till den övriga befolkningen. Vi träffar historiker, filmare och släktingar till de som gjort amatörfilmer som nu fått historiskt värde.