seriesimage

Barnrätt på jobbet

Barnkonventionen blir lag 2020 och fyller 30 år 2019. Olika yrkesgrupper står inför olika utmaningar för att kunna tillgodose alla barns rättigheter. Barn och experter ger tips till personer som arbetar inom skolan, i socialtjänsten, på SIS ungdomshem eller inom kommunen utifrån några av artiklarna i barnkonventionen. Det handlar om alla barns lika värde, om rätten att komma till tals, om barns bästa och om delaktighet och inkludering av alla barn.