seriesimage

UR Samtiden - Nötkreatur, biologisk mångfald och klimat

Föreläsningar från seminariet Sanning och konsekvens - om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat. Inspelat på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm, den 24 oktober 2019. Arrangör: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i samarbete med Landsbygdsnätverket och SLU.