seriesimage

UR Samtiden - Rädda och bevara dövas kulturarv

I dag finns inget centralt övergripande ansvar för att bevara dövas och teckenspråkigas kulturhistoria. Detta seminarium handlar om vikten, svårigheterna och möjligheterna att bevara dövas kulturarv. Inspelat den 8 november 2019 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Arrangör: Föreningen Pär Aron Borgs vänner.