Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Rädda och bevara dövas kulturarv

I dag finns inget centralt övergripande ansvar för att bevara dövas och teckenspråkigas kulturhistoria. Detta seminarium handlar om vikten, svårigheterna och möjligheterna att bevara dövas kulturarv. Inspelat den 8 november 2019 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Arrangör: Föreningen Pär Aron Borgs vänner.

Programbild

Vad är dövas kulturarv?

Johanna Mesch, professor i teckenspråk, beskriver olika typer av kulturarv - allt från fysiska byggnader, böcker och tekniska hjälpmedel till språkdokumentation och personliga berättelser. I dag är detta kulturarv utspritt i öar, därför behövs broar mellan olika samlingar och olika aktörer. Johanna Mesch efterlyser ett framtida kulturarvscentrum i Sverige. Inspelat den 8 november 2019 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Arrangör: Föreningen Pär Aron Borgs vänner.