seriesimage

UR Samtiden - Skånska demensdagen 2019

Föreläsningar från Skånska demensdagen. Inspelat den 9 oktober i Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus, Malmö. Arrangör: Kunskapscentrum demenssjukdomar.