seriesimage

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan 2019

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Inspelat på Linköpings universitet den 22-23 oktober 2019. Arrangör: Linköpings universitet.