seriesimage

UR Samtiden - Digitalisering av offentlig sektor

Offentlig sektor digitaliseras bit för bit. Ekonomiska besparingar, snabbare beslutsprocesser och bättre service till medborgarna lockar. Men det finns många frågetecken och viktiga etiska aspekter att tänka över. Sex Strimmanföreläsningar från Filosofiska fakulteten. Inspelat den 10 september, 15 oktober samt 5 oktober 2019 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten på Linköpings universitet.