seriesimage

UR Samtiden - FYSS 2019

Konferens om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar. Inspelat den 29 november 2019 på GIH, Stockholm. Arrangör: Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM).