seriesimage

UR Samtiden - Forskningens dag 2019

Ett populärvetenskapligt arrangemang där forskare presenterar aktuell forskning inom olika teman för allmänheten. Inspelat den 6 november 2019 i aulan på Skånes universitetssjukhus. Arrangör: Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse.