Seriebild

LärarhandledningPreach

Det här är program om sökande. Linda Ulfhielm är rädd för döden, livet och vad folk ska tycka om henne. Hon åker till Los Angeles för att möta människor med olika trosuppfattningar, som kanske är lite mindre vilsna än vad hon är. Kan de hjälpa henne att hantera sin ångest?

Syfte och målgrupp

Målgrupp: gymnasiet och ung allmänhet

Seriens syfte: Linda Ulfhielm reser i serien runt i Los Angeles och samtalar med andra unga vuxna om livsfrågor som hon själv funderar över. Det är samtal som inte gör anspråk på att vara vare sig representativa eller heltäckande. Genom dessa individuella och nära samtal synliggörs det omöjliga med att försöka ge en heltäckande eller representativ bild av något så komplext som olika religiösa traditioner och praktiker. Det gör avsnitten användbara i religionsundervisningen, i synnerhet är de relevanta för den del av den del av syftesbeskrivningen som
föreskriver att ämnet ska ge eleverna ”möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva” (ur syftesbeskrivningen för kursen Religionskunskap 1, gymnasiet).

Religionskunskap 1

 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
 • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Engelska 5 

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Preach är en del av en större programsatsning som består fyra olika serier som alla skildrar samma möten, fast i olika format. Förutom Preach finns det:

 • Preach shorts är kortare varianter av Preach och är främst tänkt för elever på gymnasiet som läser Engelska 5 eller Religion 1. Till den serien finns det en lärarhandledning. Här är det ett större fokus på samtalen om olika livsfrågor mellan Linda och människor med olika trosuppfattningar. Programmen är helt och hållet på engelska.
 • Preach Mini är en tv-serie i korta avsnitt, även den tänkt för en ung allmänhet. Här ser vi personerna och de religiösa rum och riter som serien kretsar kring. Den här serien är också på både
  svenska och engelska.
 • Preach Studdy Buddies är korta tv-program där Linda och hennes kompis Kashi leker lite olika ordlekar för att bättra på sitt ordförråd.