Till huvudinnehåll
seriesimage

Lärlabbet

Säsong 8. Tema: skriv, samt språkstörningar. Lärlabbet är ett inspirerande, fortbildande och yrkesutvecklande tv-program för dig som är lärare. Här möter vi pedagoger, och ledande experter inom pedagogik och didaktik, både i Sverige och runtom i världen.

Programbild

Att lära lågstadieelever att skriva

Här får du som lärare råd och konkreta tips på hur du bäst lär de yngsta eleverna att skriva. Genom att ljuda och spåra bokstäverna lär sig eleverna snabbare, menar läraren Maria Kempe. Vi får se hur hon jobbar med kroppsminnet för att eleverna ska lära sig bokstäverna bättre. Forskaren Elisabeth Frank intervjuas om vikten av att lärare läser och skriver tillsammans med barnen. Medverkar gör också forskaren Gustaf Skar från universitet i Trondheim, där man forskat på pojkars och flickors skrivande.