seriesimage

UR Samtiden - Det sårbara samhället och vården

Corona-pandemin har ställt alla samhällsfunktioner på sin spets. Mitt under pågående kris träffas representanter från bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten och Södersjukhuset i Stockholm för att utbyta erfarenheter och goda råd att ta till i rådande situation och i framtiden. Inspelat på Folkets hus i Stockholm den 18 mars 2020. Arrangör: Dagens Medicin.