Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Det sårbara samhället och vården

Corona-pandemin har ställt alla samhällsfunktioner på sin spets. Mitt under pågående kris träffas representanter från bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten och Södersjukhuset i Stockholm för att utbyta erfarenheter och goda råd att ta till i rådande situation och i framtiden. Inspelat på Folkets hus i Stockholm den 18 mars 2020. Arrangör: Dagens Medicin.

Programbild

Hur ska svensk sjukvård rustas för kris?

Hur ser det ut med sjukvårdens kapacitet för att hantera allvarliga kriser? Regeringens särskilda utredare, Åsa Kullgren, rapporterar från en pågående utredning som ska presenteras 2021. Inspelat på Folkets hus i Stockholm den 18 mars 2020. Arrangör: Dagens Medicin.

Liknande program