Till huvudinnehåll
seriesimage

Fatta bildanalysen

Korta filmer om bildanalys. Avsnitten är hämtade ur programserien Fatta bilden.

Programbild

Dokumentera - denotation och konnotation

Hur kan man förstå en bild genom bildanalys? Programledaren Daniel Riley förklarar begreppen konnotation och denotation. Vad ser vi i bilden? Hur är bilden uppbyggd? Och vilka associationer ger bilden?