seriesimage

Pratstartare för gymnasiesärskolan

Korta pratstartare hämtade från serien En särskild sommar. Klippen är tänkta att inleda en klassrums-diskussion i gymnasiesärskolan kring det kommande vuxenlivet. De medverkande har alla intellektuell funktionsnedsättning och går i gymnasiesärskolan själva.