seriesimage

Kjells Agenda 2030

Det är lätt att det känns övermäktigt när man läser FN:s 17 globala mål, som ska förbättra världen till 2030. För att få det mer hanterligt har Kjell Eriksson bestämt sig för att sätta upp egna mål och göra en egen Agenda, inspirerad av FN:s. För att få mer kunskap träffar han olika personer som verkar inom den stora agendans mål och hämtar idéer till saker man kan göra själv. I varje program sätter han upp tre nya punkter på sin lista.