seriesimage

UR Samtiden - Rektor med vetande 2020

Årets tema för den regionala skolledarkonferensen är utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.