Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Rektor med vetande 2020

Årets tema för den regionala skolledarkonferensen är utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Programbild

Barnkonventionen som lag

Christina Johnsson, universitetslektor i offentlig rätt vid lärarutbildningen, menar att lärarprofessionen på sikt kommer att behöva förändras för att ge utrymme till de anspråk som barnkonventionen har på skolans organisation. Samtidigt argumenterar hon för att professionen har stora chanser att förstärkas om barnkonventionen används på strategiskt sätt. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.