seriesimage

UR Samtiden - Säker och trygg stad

En heldagskonferens om möjligheter och metoder för att bygga och utforma säkra platser och områden i städer och kommuner. Konferensen relateras till Agenda 2030, mål 11: Hållbara städer och samhällen. Inspelat den 3 april 2020 i Kungsvalvet, Stockholm. Arrangörer: Tryggare Sverige i samarbete med polisregion Stockholm, länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms stad.