Seriebild

LärarhandledningPreach mini

Det här är program om sökande. Linda Ulfhielm är rädd för döden, livet och vad folk ska tycka om henne. Hon åker till Los Angeles för att möta människor med olika trosuppfattningar, som kanske är lite mindre vilsna än vad hon är. Kan de hjälpa henne att hantera sin ångest?

Syfte och målgrupp

Målgrupp: gymnasiet och ung allmänhet

Preach Mini är en tv-serie i korta avsnitt, även den tänkt för en ung allmänhet. Här ser vi personerna och de religiösa rum och riter som serien kretsar kring. Den här serien är också på både
svenska och engelska.

Religionskunskap 1

 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
 • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Engelska 5 

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Preach mini är en del av en större programsatsning som består fyra olika serier som alla skildrar samma möten, fast i olika format. Förutom Preach finns det:

 • Preach shorts är kortare varianter av Preach och är främst tänkt för elever på gymnasiet som läser Engelska 5 eller Religion 1. Till den serien finns det en lärarhandledning. Här är det ett större fokus på samtalen om olika livsfrågor mellan Linda och människor med olika trosuppfattningar. Programmen är helt och hållet på engelska.
 • Preach är poddar på cirka 20 minuter, främst tänkta för en ung publik. Den serien är på både svenska och engelska. Den är en längre variant av Preach shorts och har fokus på hur Linda
  försöker hantera sin ångest och sitt sökande genom att samtala med människor med olika trosuppfattning
 • Preach Studdy Buddies är korta tv-program där Linda och hennes kompis Kashi leker lite olika ordlekar för att bättra på sitt ordförråd.