Seriebild

LärarhandledningPreach study buddies

Preach Studdy Buddies är korta tv-program där Linda och hennes kompis Kashi leker lite olika ordlekar för att bättra på sitt ordförråd.

Syfte och målgrupp

Gymnasiet

Engelska 5 

  • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning.
  • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Preach Study Buddies är en del av en större programsatsning som består fyra olika serier som alla skildrar samma möten, fast i olika format. Förutom Preach finns det:

  • Preach shorts är kortare varianter av Preach och är främst tänkt för elever på gymnasiet som läser Engelska 5 eller Religion 1. Till den serien finns det en lärarhandledning. Här är det ett större fokus på samtalen om olika livsfrågor mellan Linda och människor med olika trosuppfattningar. Programmen är helt och hållet på engelska.
  • Preach är poddar på cirka 20 minuter, främst tänkta för en ung publik. Den serien är på både svenska och engelska. Den är en längre variant av Preach shorts och har fokus på hur Linda försöker hantera sin ångest och sitt sökande genom att samtala med människor med olika trosuppfattning. 
  • Preach Mini är en tv-serie i korta avsnitt, även den tänkt för en ung allmänhet. Här ser vi personerna och de religiösa rum och riter som serien kretsar kring. Den här serien är också på både
    svenska och engelska.

Arbeta med programmet

Låt  eleverna göra samma ordlekar själva som i programmet. Lekarna i programmen är:
Name that acronym
Låt eleverna samla ihop akronymer och andra förkortningar så att de sedan kan dem på testa varandra i par. Hur många kan de?
Say what?
Det kan vara svårt att veta hur en del engelska ord ska uttalas. Låt eleverna leta efter ord där det är svårt att gissa sig till uttalet utifrån stavningen. Lyssna sedan på hur ordet uttalas. Det finns ljudspår till de flesta ord, till exempel på YouTube. Finns det regionala skillnader i uttalet? Låt sedan eleverna testa varandra på uttalen.
Tricky terms
Låt eleverna lista ord från antingen Preach study buddies eller från Preach shorts som de inte har hört förut och som de inte känner till. Arbeta i par och försök gissa vad ordet kan betyda. Slå sedan upp det. Hade de rätt?
Guess that word
Låt eleverna turas om att beskriva ord för varandra. En person beskriver ett ord utan att nämna själva Låt sedan eleverna göra samma ordlekar själva av ordet och de andra personerna ska försöka gissa vilket ord som åsyftas. Vem kan gissa ordet snabbast?