seriesimage

UR Samtiden - Skola hemma, vad tar vi med oss framåt?

En digital konferens som följer upp projektet Skola hemma och diskuterar lärdomar och utmaningar i samband med distansundervisning i Sveriges skolor under coronakrisen våren 2020. Inspelat den 7 maj 2020 på IVA:s konferenscenter i Stockholm. Arrangörer: RISE och UR.