Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2020

Föreläsningar om specialpedagogik, speciellt på temat problematisk skolfrånvaro, alltså till exempel om skolk, om det som ibland kallas hemmasittare och om det som kan främja skolnärvaro. Inspelat den 11 mars 2020 på Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Programbild

Nytorpsmodellen mot utanförskap i skolan

Åtgärder för att få en frånvarande elev tillbaka till skolan måste bygga på elevens egen motivation. Anna Borg, samordnare för skolfrågor på KIND, och Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog, berättar om framgångsfaktorerna bakom Nytorpsmodellen för att förebygga och åtgärda utanförskap i skolan. Inspelat den 11 mars 2020 på Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.