seriesimage

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2020

Föreläsningar om specialpedagogik, speciellt på temat problematisk skolfrånvaro, alltså till exempel om skolk, om det som ibland kallas hemmasittare och om det som kan främja skolnärvaro. Inspelat den 11 mars 2020 på Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.