seriesimage

UR Samtiden - Världskulturmuseerna presenterar

Föreläsningar om världskultur på Världskulturmuseerna. Inspelat den 25 maj och 2 juni på Etnografiska museet och Östasiatiska museet. Arrangör: Världskulturmuseerna.