seriesimage

UR Samtiden - Ekonomi och mynt

Olika föreläsare berättar om fenomen inom ekonomi eller om mynt från olika tider i historien. Inspelat den 20 maj 2020 i Guldrummet på Historiska museet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.