seriesimage

UR Samtiden - Demokrati och politiska val

Tre föreläsningar på temat demokrati. Inspelat den 9 juni 2020 på International IDEA:s huvudkontor i Strömsborg. Arrangör: International IDEA.