seriesimage

UR Samtiden - Svenskt visarkiv berättar

Föreläsningar med experter från Svenskt visarkiv. Inspelat den 16-17 juni 2020 på Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Arrangör: Musikverket.