seriesimage

UR Samtiden - Bling-bling, mord och storstilad prakt

Nedslag på museets olika montrar med berättelse kring ett eller flera föremål. Varför har föremålen sparats och hur man ska bevara dem för framtiden? Inspelat den 26 maj 2020 på Livrustkammaren. Arrangör: Livrustkammaren, Statens historiska museer.