Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Bling-bling, mord och storstilad prakt

Nedslag på museets olika montrar med berättelse kring ett eller flera föremål. Varför har föremålen sparats och hur man ska bevara dem för framtiden? Inspelat den 26 maj 2020 på Livrustkammaren. Arrangör: Livrustkammaren, Statens historiska museer.

Programbild

Vad hindrar föremål från att bevaras?

Hur ska man göra för att bevara föremål på ett museum i flera hundra år? Ann Hallström är konservator vid Statens historiska museer och hon vet hur man kan hantera fenomen som påverkar samlingarna och hur man ska göra för att förlänga livet på föremålen. Här berättar hon om de tio påverkansfaktorer som är en fara för samlingarna. Inspelat den 26 maj 2020 på Livrustkammaren. Arrangör: Livrustkammaren, Statens historiska museer.