seriesimage

Kunskapsverket historia - kortversion

En poddserie med nedslag i centrala och spännande händelser främst under 1800- och 1900-talen. I varje avsnitt möter vi en person, känd eller okänd, genom vars ögon vi får ta del av historien. Detta är en kraftigt nedkortad version av Kunskapsverket historia. Varje avsnitt avslutas med några reflekterande frågor.