Till huvudinnehåll
seriesimage

Skolstudion

I tolv avsnitt diskuteras ämnen som är intressanta för skolan. Programledaren Jenny Reichwald samtalar med gäster som antingen är experter eller på annat sätt är relevanta för respektive ämne. I varje avsnitt görs också en internationell utblick.

Programbild

AI i framtidens skola

Artificiell Intelligens (AI) har under den senaste åren gjort sitt intåg bland läromedel och hjälpverktyg för både lärare och elever. Allt mer data kan samlas in och analyseras. Kan skolan utnyttja detta för att utveckla betygssättning? Och hur implementeras AI i praktisk undervisning? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Jalal Nouri, forskare i teknikförstärkt lärande, Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry och Anders Enström, förstelärare 7-9.