seriesimage

Skolstudion

I tolv avsnitt diskuteras ämnen som är intressanta för skolan. Programledaren Jenny Reichwald samtalar med gäster som antingen är experter eller på annat sätt är relevanta för respektive ämne. I varje avsnitt görs också en internationell utblick.