seriesimage

UR Samtiden - Kristidsekonomi

Ekonomin påverkar oss alla och just nu mer än någonsin. Men vilka är de rätta redskapen för att hantera den ekonomiska kris som följer i pandemins spår? Ledande forskare, pedagoger och experter som ger dig som lärare djupare kunskap och inspiration till undervisningen. Inspelat på Nobel Prize Museum den 23 september 2020. Arrangör: Nobel Prize Museum.