seriesimage

UR Samtiden - Södertörn samtalar om de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda 2030 av världens länder. Hur arbetar Sverige och världen för att lyckas och vilka konflikter finns? Har vi någon reell chans att uppfylla målen? Fyra panelsamtal från Södertörns högskola. Inspelat den 2 oktober 2020 i biblioteket på Södertörns högskola. Arrangör: Södertörns högskola.