seriesimage

Svenska förklarad - teckenspråkstolkat

I kärnfulla avsnitt förklarar Sveriges främsta experter ett urval av litterära epoker och svenska författare. Inget program är längre än 20 minuter, och alla avslutas med en överskådlig sammanfattning.

Serien finns även utan tolkning