seriesimage

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2020

Populärvetenskapliga föreläsningar och samtal med forskare. Inspelat den 2-4 oktober 2020 på Göteborgs universitet. Arrangör: Vetenskapsfestivalen.