seriesimage

UR Samtiden - Socialt arbete mot våld i nära relationer

Föreläsningar om hur olika sociala insatser kan arbeta gemensamt för att utveckla stödet till våldsutsatta. Inspelat den 5 oktober 2020 på Campus Ersta i Stockholm. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.