seriesimage

UR Samtiden - Låt staden grönska

Genom att låta grönskan ta plats i våra städer bidrar vi till ökad hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald. Samtidigt blir den grönskande staden ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen så som värmeböljor eller extrema skyfall. Dessa föreläsningar sprider kunskap och inspiration om urbana ekosystemtjänster och är en del av Rådet för hållbara städers arbete och arbetet med politiken för gestaltad livsmiljö. Inspelat den 21 september 2020 på Moderna museet i Stockholm. Arrangörer: Arkdes, Boverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, C/O City, Movium (SLU) och Akademien för landskapsarkitektur (SA).