seriesimage

UR Samtiden - Den svenske mannen

Stora delar av mänskligheten har i hundratals år väntat på "en ny man" - mer känslosam, mindre våldsam och roligare att vara med. Några hävdar att han sedan ett halvsekel är under uppbyggnad i Sverige. Andra menar att den jämställde svenske mannen mest är en gångbar myt kring svenskhet. Oavsett vilket står det klart att många samtida problem - från våldsbejakande extremism och fallande skolresultat till metoo-avslöjanden och social isolering - allt oftare kopplas till maskuliniteter och perverterade manlighetsideal. Programmen är en del seminarieserien "Offentliga samtal - forskare möter praktiker". Inspelat på Nalen i Stockholm den 29 oktober 2020. Arrangörer: Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.