Till huvudinnehåll
seriesimage

Newsreel World

Nyheter från den engelskspråkiga delen av världen på engelska. Här ryms både nyheter, kultur, sport och vetenskap. Ett program som tar avstamp i London med reportrar och material från alla världsdelar.

Programbild

2021-02-06

Nyheter på engelska från den engelskspråkiga världen. Coronapandemin har ju påverkat sporten världen över. Hur tennisen behandlas i Australien delar befolkningen. Palmolja lyfts ofta fram som ett hot mot ekologisk mångfald. Men i Liberia kan vilt växande palmträd istället göra småskaliga företag både lönsamma och hållbara. Och så får vi höra en sea shanty, en sjömansvisa från Skottland.