Till huvudinnehåll
seriesimage

Religionskunskap förklarad

I kärnfulla avsnitt förklarar Sveriges främsta experter vad som utmärker världens största religioner men även hur religion, idéhistoria och politisk historia hör samman. Inget program är längre än 20 minuter, och alla avslutas med en överskådlig sammanfattning.

Programbild

Judendomen

Judendomen är den första av de tre religioner som ibland kallas abrahamitiska, och som både kristendom och islam har gemensamma rötter med. Med sina ungefär 15 miljoner utövare är judendomen den minsta av de tre, och dess utövare är också spridda över en stor del av jordens yta. Men trots det är judarna ett folk - sammanknutna genom sin gemensamma historia, sin tradition och sina rötter. Så vad utmärker den judiska religionen? Vad tror man på? Och hur har religionen utvecklats genom årtusendena?