Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - En rustning blir till

Albert Collins är rustningsmakarmästare och visar upp sitt mästarprov i utställningen "Mästarprovet - En rustning blir till". Han beskriver olika arbetsmetoder och verktyg, men också historiska händelser med anknytning till Livrustkammarens rustningar. Inspelat på Livrustkammaren i Stockholm den 6 november 2020. Arrangör: Livrustkammaren.

Programbild

Mästarprovet

Albert Collins är rustningsmakarmästare och visar upp sitt mästarprov. För att skapa en rustning enligt de former och med de metoder som användes på 1500-talet har han haft Erik XIV:s rustning som förlaga. Inspelat på Livrustkammaren i Stockholm den 6 november 2020. Arrangör: Livrustkammaren.