Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Suicidpreventiva dagen 2020

Ett seminarium på temat suicidprevention - en fråga för hela samhället. Inspelat på Karolinska institutet den 10 september 2020. Arrangör: Nasp (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd) samt Suicide Zero.

Programbild

Att möta skamkänslor hos människor med självmordstankar

Det är livsviktigt att bryta den isolering som skam skapar. Skam innebär dessutom att man attackerar sig själv. Den yttersta attacken på sig själv är självmord. Jojo Tuulikki Oinonen, utbildare på Mind, diskuterar hur man kan möta människor i skam med antingen sympati eller empati, och vad skillnaden består i. Arrangör: Nasp (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd) samt Suicide Zero.