Till huvudinnehåll
seriesimage

Antisemitism idag

En poddserie som beskriver den antisemitism som finns i Sverige och världen: inom yttersta högern, inom islamistiska kretsar, i delar av vänstern och i vissa grupper med rötter i Mellanöstern. Forskarröster om ämnet varvas med personliga erfarenheter av att ha blivit utsatt. Primär målgrupp är lärare i högstadiet och gymnasiet. Avsnitten kompletteras med "Antisemitism idag - metodklipp", där lärare berättar varför och hur de undervisar om antisemitism.

Programbild

Konspirationsteorierna

Vad är specifikt med antisemitism jämfört med annan rasism? Om konspirationsteorierna att judar har stor makt och har inflytande över olika skeenden i världen. Vad ligger bakom de här teorierna? Var frodas de? Och vilka kodord är utmärkande för antisemitiska föreställningar?