Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Samspelet mellan människa och natur

Hur påverkar människan och naturen varandra? Fyra föreläsningar om aktuell forskning om sociala, ekonomiska och ekologiska system. Inspelat hos Stockholm Resilience Centre den 23 februari 2021. Arrangör: Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Programbild

Hur mår Östersjön?

Går det att sätta en siffra på Östersjöns hälsa? Ja, det är precis vad Thorsten Blenckner har gjort tillsammans med forskarkollegor. Med hänsyn till en mångfald av havets aspekter har de samlat in och sammanställt data till ett omfattande och överskådligt index, Baltic Health Index, och bland annat tittat på saker som vattnets renhet, kolinlagring, biologisk mångfald, övergödning och avfall. Inspelat hos Stockholm Resilience Centre den 23 februari 2021. Arrangör: Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.