Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Digitala sverigefinska bokmässan

Samtal med tre sverigefinska författare om identitet samt en presentation av Finlandsinstitutets nya uppdrag som minoritetens resursbibliotek. Inspelat den 12 mars 2021 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Föreningen för sverigefinska kulturens vänner.

Programbild

Finlandsinstitutets bibliotek

Bibliotekarien Eeva Östberg berättar om det nya uppdraget som Finlandsinstitutets bibliotek har fått av regeringen. Biblioteket blir ett nationellt resursbibliotek som ska erbjuda den övriga bibliotekssektorn konsultativa tjänster och andra kompetenshöjande åtgärder enligt regeringsbeslutet den 17 december 2020. Moderator är Liisa Paavilainen. Inspelat den 12 mars 2021 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Föreningen för sverigefinska kulturens vänner.