Till huvudinnehåll
seriesimage

Utmanande undervisning i pandemin

En digital konferens om hur undervisning i pandemitider har blivit vardag och hur skolan kan agera framöver. Elevhälsa, tänkbara framtidsscenarier och olika metoder för smittsäker undervisning lyfts fram och diskuteras i panelsamtal. Inspelat den 17 juni 2021 i Stockholm inom projektet Skola hemma. Arrangörer: RISE och UR.

Programbild

Lärdomar och elevhälsa

Del 1. Hur kan vi bidra till att svenska elever mår bättre i tider av distans- och hybridundervisning? Och vad har vi lärt oss om undervisningen under det gångna pandemiåret? Lyssna till Anna Ekström, utbildningsminister (S) och Josefine Fälth, Sveriges elevkårer. Frågorna diskuteras även av en panel bestående av Annika Agélii Genlott, SKR, Lars Lingman, RISE, Aurora Lindberg, SPSM och Anders Duvkär, Skolverket. Moderator Sandra Wissting, RISE. Inspelat den 17 juni 2021 i Stockholm inom projektet Skola hemma. Arrangörer: RISE och UR.